Trudne początki wielkiej kariery


NIC NIE ZAPOWIADAŁO, mizerny, chorowity, chłopiec, który miał trudności z wysławianiem się i problemy z nauką, w przyszłości wzniesie polskie malarstwo na wyżyny i nada mu światową  rangę. Ze względu na obiekcje ojca początki jego kariery długo stały pod znakiem zapytania. Rozwój talentu młodego artysty hamowała też krótkowzroczność i ograniczony dostęp do stanowiących wzorzec i źródło inspiracji  wybitnych dzieł sztuki. Jednak dzięki ambicji i niebywałemu uporowi Matejko konsekwentnie podążał raz obraną drogą, pokonywał wszelkie trudności i szybko doskonalił swe umiejętności.

CZESKIE KORZENIE

Choć życiorys Matejki został dogłębnie przebadany, pierwsze biografie powstały jeszcze za życia artysty, nigdy nie udało się ustalić daty jego narodzin. Najczęściej przyjmuje się, że Jan Alojzy Matejko przyszedł na świat 24 czerwca 1838 roku w Krakowie, o czym informuje wpis w księdze chrztów parafii Św. Krzyża. Akta cywilne mówią jednak, że urodził się miesiąc później -28 lipca, natomiast sam artysta obchodził urodziny 30 lipca. Nie mniej zaskakujące jest to, że ten największy z polskich malarzy i zagorzały patriota wywodził się z rodziny pozbawionej polskich korzeni. Ojciec artysty, skromny nauczyciel muzyki Franciszek Matejko, a właściwie Matejka (czy też Matieyka), był Czechem i najprawdopodobniej urodził się w 1793 roku w Roudnicach koło Hradca Kralove w rodzinie chłopskiej. Nie ma pewności, co skłoniło Franciszka Matejkę do wyjazdu i kiedy przybył do Polski. Wiadomo, że ostatecznie osiadł w Krakowie, gdzie uczył muzyki, prowadził pensję dla chłopców i uczestniczył w życiu muzycznym miasta, organizując chóry i kameralne koncerty. Tam też w 1826 roku poślubił Joannę Karolinę Rossberg, córkę przybyłego z Saksonii mistrza siodlarskiego, właściciela kamienicy przy ul. Floriańskiej. Z małżeństwa Franciszka i Joanny Matejków przyszło na świat jedenaścioro dzieci, w tym dziewięciu synów.

SUROWE WYCHOWANIE

Gdy Jan miał siedem lat, na suchoty zmarła jego matka; opiekę nad dziećmi przejęła wówczas jej owdowiała siostra Anna Katarzyna Zamojska. W domu przy Floriańskiej panowały rygor i żelazna dyscyplina. Skłonność chłopca do przeziębień ojciec kwitował jedynie przezwiskiem „zmarzła koszula". Nikt też nie zauważył, gdy chłopiec przewrócił się i złamał nos o niesiony podnóżek. Na zawsze odbiło się to na jego i tak już mizernym wyglądzie, pozbawiony lekarskiej pomocy długo miał problemy z oddychaniem. Ojciec nie doceniał plastvcznvch uzdolnień svna. który najchętniej spędzał czas na rysowaniu: był całkowicie przeciwny jego malarskiej edukacji.

DOMOWA LEKCJA PATRIOTYZMU

Duży wpływ na wychowanie i rozwój zainteresowań przyszłego malarza mieli jego starsi bracia, zwłaszcza Franciszek. Historyk, docent Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik tamtejszej biblioteki rozbudził w Janie kult przeszłości. Obaj odbywali długie spacery po Krakowie, a opowieści brata oraz dostarczane przez niego lektury zaludniły wyobraźnię chłopca wizjami, które przetwarzał jako dorosły twórca. Do ulubionych zabaw małego Jana należało odgrywanie z rówieśnikami scen z życia królów, inscenizowanie bitew z użyciem samodzielnie wyrysowanych i wyciętych z kartonu żołnierzy. Franciszek przynosił z Jagiellonki sztychy i bogato ilustrowane wydawnictwa, z nich chłopiec pilnie kopiował i przerysowywał kostiumy, fragmenty ilustracji, detale architektoniczne, dawne sprzęty i broń. W ten sposób powstał słynny Matę jkowski „ skarb-czyk" - zbiór przerysów i kalk z dawnych dzieł sztuki, służący w przyszłości za niewyczerpane źródło informacji o przeszłości: ich znajomość bvła niezbędna w pracy malarza historycznego. Mimo czeskiego pochodzenia młodzi Matejkowie czuli się w pełni Polakami - w domu przy Floriańskiej panowała patriotyczna atmosfera. Na ścianach wisiały rysunki przedstawiające narodowych bohaterów: Tadeusza Kościuszkę i księcia Józefa Poniatowskiego. Dwaj starsi bracia Jana - Edmund i Zygmunt, czynnie angażowali się w działalność narodowowyzwoleńczą. Podczas Wiosny Ludów 1848 roku obaj walczyli w polskich oddziałach na Węgrzech, gdzie Zygmunt poległ. Natomiast Edmund, aresztowany po powrocie do Krakowa i skazany na osadzenie w twierdzy, zdołał uciec z konwoju i przedostać się do Francji (skąd wrócił po latach).

SZKOLNE UPOKORZENIA

W 1847 roku dziewięcioletni Matejko rozpoczął regularną edukację w szkole św. Barbary - szybko znienawidził ów przybytek. Nie tylko nie radził sobie z nauką, lecz także stał się ofiarą bezlitosnych prześladowań ze strony kolegów: wyśmiewali oni wątłego chłopca w znoszonych ubraniach, który na dodatek miał poważne problemy z mówieniem. Dzięki pomocy studiującego na uniwersytecie Edmunda młodszy brat przygotował się do egzaminów wstępnych i w 1848 roku został przyjęty do Gimnazjum św. Anny. Jednak i tam nie czynił postępów w nauce, zwłaszcza źle szły mu rachunki i francuski (nigdy zresztą nie opanował żadnego języka obcego). Bez reszty pochłaniało go rysowanie. W efekcie nie otrzymał promocji do czwartej klasy, co doprowadziło do wściekłości jego ojca, pragnącego, by Jan został księdzem. Sytuację załagodził Franciszek, który rozumiał i popierał zainteresowania młodszego brata, udało mu się przekonać ojca, aby zgodził się posłać uzdolnionego plastycznie chłopca do upragnionej Szkoły Rvsunku i Malarstwa. Jesienią 1852 roku Matejko rozpoczął tam naukę.

WYMARZONE STUDIA

Krakowska Szkoła Rysunku i X lalar-stwa została założona w 1818 roku i początkowo działała w ramach Oddziału Literatury Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 1833 roku przyłączono ją do Instytutu Technicznego; ze względu na trudności finansowe miała ona charakter szkoły średniej. W latach 30. funkcję dyrektora objął tam Wojciech Korneli Stattler (1800-1875), wykształcony w Rzymie malarz akademicki, który starał się zreformować Szkołę na wzór od dawna działających zachodnich uczelni artystycznych. Stattlerowi udało się wprowadzić do programu nauczania studium aktu męskiego z żywego modela, co stanowiło jeden z podstawowych elementów studiów akademickich. Na początkowym etapie uczniowie rysowali gipsowe odlewy kończyn, antyczne głowy i całe posągi, a następnie malowali olejno martwe natury. Matejko (najmłodszy w szkole) od początku pilnie przykładał się do pracy i szybko znalazł się w gronie najzdolniejszych uczniów; jego pierwsze studia olejne przedstawiały orzech kokosowy, wypchanego kanarka i trupią czaszkę. Matejko ujawniał coraz większe zdolności, wzrastała jego wiara we własne siły, jednak szkolny rygor zaczął mu ciążyć, co powodowało konflikty z pedantycznym Stattlerem. Do wyobraźni ucznia nie przemawiały również chłodne w wyrazie, idealizowane, oparte na rysunku klasyczne kompozycje profesora. W czasach szkolnych nieporównanie większy wpływ na sprecyzowanie zainteresowań, a początkowo także na styl Matejki, wywarł prowadzący klasę rysunku Władysław Łuszczkiewicz (1828--1900). Artysta ten studia malarskie odbył w Paryżu, gdzie zetknął się z malarstwem historycznym o charakterze anegdoty ukazanej w atrakcyjnej formie z dbałością o realizm szczegółu. Bezpośredni w kontaktach i życzliwy profesor zaszczepił w uczniach zainteresowanie zabytkami Krakowa;
wvjednał dla nich dostęp do prywatnych zbiorów malarstwa, by mieli możliwość zapoznania się z oryginalnymi dziełami dawnej sztuki. Zainteresowania starożyt-nicze rozbudzały w adeptach wykłady z historii sztuki prowadzone przez Józefa Kremera (1806-1875), pierwszego, który docenił rangę artystyczną ołtarza Wita Stwosza. Wielkim przeżyciem była dla Matejki zorganizowana w 1853 roku pierwsza wystawa nowo powstałego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, gdzie po raz pierwszy mógł oglądać dzieła najlepszych rodzimych twórców, takich jak Henryk Rodakowski (1823-1894) czy Piotr Michałowski (1800-1855). Prace czołowych artystów zagranicznych Matejko znał jedynie z czarno-białych rycin. Kolosalne znaczenie dla wzbogacenia „ skarb -czyka" miała natomiast głośna wystawa krajowych starożytności we wrześniu 1858 roku, na której zaprezentowano dawne uzbrojenie i rzemiosło artystyczne. Po sześciu latach, w 1858 roku, Matejko z wyróżnieniem ukończył Szkołę Malarstwa i Rysunku - jako pracę dyplomową namalował obraz Zygmunt I nadaje przywilej na szlachectwo akademikom krakowskim w roku 1535.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz